Reality Kadlicová


  • poskytovanie služieb v oblasti sprostredkovania kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  • právne poradenstvo, vypracovávanie kúpnych zmlúv, návrhov na vklad, preberacích protokolov a nájomných zmlúv
  • bezplatné poradenstvo pri určení predajnej ceny nehnuteľnosti
  • zabezpečovanie znaleckých služieb
  • bezplatné odborné poradenstvo v oblasti financovania kúpy nehnuteľnosti
  • marketingové služby súvisiace s prezentáciou nehnuteľnosti
  • služby profesionálneho fotografa
  • komunikácia s katastrom pri prevode vlastníckych práv k nehnuteľnosti

Potrebujete pomoc pri predaji nehnuteľnosti?